Certyfikat jubilerski jest dokumentem handlowym, wystawianym przez producenta lub  naszą firmę  i  stanowi ocenę jakości zakupionej biżuterii z kamieniami szlachetnymi. Certyfikat zawiera informacje dot. nazwy danego wyrobu, masy całkowitej wyrażonej w gramach, rodzaju i próby metalu szlachetnego, a także wszelkich parametrów jakościowych kamienia szlachetnego z wyszczególnieniem danych dot. szlifu, masy, czystości oraz barwy.